Masterclass Bestuursrecht

Bestuursrecht is een essentieel onderdeel van het juridische landschap dat een grote impact heeft op hoe overheden handelen en hoe burgers en bedrijven daarmee omgaan. Tijdens deze training zullen we ons richten op het versterken van jouw begrip van de belangrijkste begrippen, definities en rechtsfiguren binnen het bestuursrecht, zodat je deze kunt herkennen en toepassen in verschillende situaties. Deze training biedt waardevolle inzichten en praktische kennis om je bestuursrecht kennis uit te breiden of op te frissen.

Na het volgen van deze training kan jij:


De belangrijkste begrippen, definities en rechtsfiguren binnen het bestuursrecht herkennen.
Een bezwaar- en (hoger)beroepschrift opstellen en adviseren waar je hierbij op moet letten.
Uitleggen welke stappen er ondernomen moeten worden voor het opstellen van een bezwaar- en beroepschriftprocedure.

Marieke Dankbaar
Advocaat & Partner bij Pot Jonker Advocaten

Deze masterclass wordt gegeven door:

de trainer

Marieke Dankbaar is als advocaat overheidsrecht sinds 1999 verbonden aan Pot Jonker Advocaten, ook als partner. Haar loopbaan begon ooit bij de gemeentelijke ombudsman Amsterdam van waaruit zij zich verder gespecialiseerd heeft in de publieke kant van het recht. Marieke adviseert zowel overheden, als bedrijven en (zorg)instellingen, waarin ze zich met name richt op het omgevingsrecht, bestuurs(proces)recht en gemeenterecht. Vanuit die rechtsgebieden behandelt zij onder andere vragen over vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmings- en omgevingsplannen, milieu, bestuursrechtelijke handhaving en subsidies. Daarnaast heeft zij specifieke aandacht voor openbare orde en veiligheid, bekostigingsvraagstukken en Europees bestuursrecht, waaronder staatsteun en verdeling van schaarse rechten.