Masterclass Geschillen

Geschillen zijn bijna onvermijdelijk. Als sprake is van een geschil, kan dit op verschillende manieren worden beslecht. In deze masterclass worden de verschillende manieren van geschilbeslechting toegelicht. Verder geeft deze masterclass antwoorden op vragen als: Wat moet je doen voorafgaand aan een procedure? Hoe stel je een dagvaarding op? Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure?

Na het volgen van deze training weet jij:Welke vormen van geschilbeslechting er zijn en wat de verschillen zijn.
Hoe je een procesdossier samenstelt.
Waar je rekening mee moet houden bij het voeren van onderhandelingen.
Hoe je een dagvaarding moet opstellen. 
Hoe een dagvaardingsprocedure werkt.
Wat je moet doen na afloop van een dagvaardingsprocedure.

Suzanne Ras-Peekel
Zelfstandig juridisch adviseur en bedrijfsjurist/bestuurssecretaris bij Stichting ETB-BISLIFE

Deze masterclass wordt gegeven door:

De trainer

Suzanne Ras-Peekel is zelfstandig juridisch adviseur en bedrijfsjurist/bestuurssecretaris bij Stichting ETB-BISLIFE. Als zelfstandig juridisch adviseur adviseert zij ondernemers over civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen. Verder houdt zij zich bezig met het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten. Als bedrijfsjurist/bestuurssecretaris van Stichting ETB-BISLIFE houdt zij zich bezig met civielrechtelijke, governance en privacyvraagstukken op het gebied van gezondheidszorg. Daarnaast is zij een vaste sparringpartner van de directie.

Suzanne heeft rechten gestudeerd en aan het begin van haar carrière enige tijd binnen de rechtspraak gewerkt. Daarna is zij 12 jaar advocaat geweest. In die periode heeft zij veel ondernemers bijgestaan in civielrechtelijke geschillen en bij het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten. Met een Grotius opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht op zak, heeft zij bovendien veel ondernemingsrechtelijk advies gegeven, alsook meegewerkt in M&A-transacties en bij (her)structureringen. Zij heeft daarnaast ook jarenlang curatoren bijgestaan in insolventieschillen.