Masterclass Privacy

Privacy is een grondrecht dat op veel vlakken terugkomt in het ICT-recht. Van e-mailadressen tot cookies of hele personeels- en patiƫntdossiers. Veel is tegenwoordig digitaal uit te wisselen. Om het grondrecht te borgen is de Algemene verordening gegevensbescherming er. De AVG stelt strikte voorwaarden aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

Na het volgen van deze training kan jij:

De basisbegrippen en basisprincipes in privacywetgeving uitleggen en toepassen.
Benoemen wat de verschillende (privacy)rollen in een organisatie zijn en welke rechten en plichten uit deze rollen voortvloeien.
Benoemen welke rechten betrokkenen hebben onder de AVG.
Een datalek herkennen en juridisch kwalificeren.
Uiteggen hoe handhaving en toezicht op de AVG in Nederland is geregeld.

Peter Kager
Chief Quality Officer bij ICTRecht B.V.

Deze masterclass wordt gegeven door:

De trainer

Peter is Chief Quality Officer (CQO) bij ICTRecht. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van werk. Met zijn jarenlange ervaring als privacy- en ICT-jurist zorgt hij ervoor dat opdrachtgevers continu krijgen wat zij van ICTRecht mogen verwachten: praktisch, deskundig en concreet advies. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en vernieuwen van alle bedrijfsprocessen van ICTRecht.

Peter is lid van The International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Technologist (CIPT). Ook is Peter secretaris en vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG).